----
AnS79-- --RC78

Vi har glädjen att hälsa Dig välkommen till:
VänRankan
Föreningen är en sammanslutning av personer som är/har varit anställda inom Rank Xerox/Xerox
och har till uppgift att genom olika aktiviteter hålla kontakten levande för varje individ.
Stadgar för VänRankan

Medlemsavgift/år = 60:- • insättes på vårt plusgiro 26 20 65 - 6

VänRankans styrelse:
 Telefon
e-post
Ordförande Arne Kåby
070-813 84 50
arne.kaby@sekona.se
Anitha Nilsson, sekr.
070-627 69 89
anitha@myhrgren.se
Bengt Tedenmyr, kassör
070-790 12 80
bengt.tedenmyr@tedek.se
Berth Sundin - väst
070 - 755 55 14
sundin.berth@gmail.com
Marianne Sandström, öst
072-227 47 09
sandstromskan@gmail.com
Anders Selander, nord
070-664 68 81
anders@info-resurs.se
Jan Ahlgren, syd
070-837 06 25
jan@janahlgren.se

 

VänRankan - en sammanslutning av personer som varit/är anställda inom Rank Xerox/Xerox. .
VänRankans uppgift är att genom olika aktiviteter hålla kontakten levande

Adresslista till VänRankor finns här som .pdf (lösenordsskyddad)

Startsida - Om VänRankan - Stadgar - Protokoll Årsmöte 2014 - Registerhållare - Några bilder från festen 2001
-
Från vårfesten 2005 - Från vårfesten 2007 - Från vårfesten 2009 - Från vårfesten 2011

Denna sida reviderades senast 2016-04-28 16:44