Fotografen vid RC-mötet 1978 (Anders Selander, då regionchef Umeå)

åter till VänRankan

Startsida - Om VänRankan - Stadgar - -Prot Årsmöte 2004 - Protokoll Årsmöte 2005 - Protokoll Årsmöte 2006 - Registerhållare - Några bilder från festen 2001 - Från vårfesten 2005

Denna sida reviderades senast 2016-04-28 17:04