VänRankan"... och ha roligt
under tiden ... "

... som t.ex. vid lanseringen
av Xerox 4000

prel
år 1972
Några bilder inför resan dit

x


för mer än 60 år sedan - 1385 ...

Lite andra doningar idag
kolla exempelvis den här nylanserade:


the Xerox
Brenva™ HD Production Inkjet Press
(tryck här eller på bilden för demo)


Årsmötet uppskjutet till 2021 !

Med tanke på Covid-19 och av omtanke med våra medlemmar
beslutar Styrelsen (utan hinder enligt stadgarna)
att senarelägga årsmötet till våren 2021
(då räknar vi med "dubbel glädje"
- två års möten, och möjligheten samla många vänrankor
till en gemensam fest i samband med årsmötet)

En definitiv inbjudan kommer i god tid innan.


Vi träffades och hade det trevligt 2019...
Vid årsmötet i Stockholm 2 maj - fotogalleri
Vid en lunchträff i Umeå/Brännland 9 maj - fotogalleri
det blir fler tillfällen ...


Gamla bilder (Facebook-album m.m.)

Fotogallerier

länkar till album och företagsinformation
bl.a. Rank Xerox, Xerox och VänRankans
sammankomster

"Rank Xerox god morgon"
Information för och om anställda - 1970
(pdf 3,5 MB)

RX HK, Hemvärnsgatan 9 (.pdf 2,6 MB)Vi är många - men vi vill ha fler medlemmar i VänRankan!
Återknyt bekantskapen.
Det är enkelt, skicka medlemsinfo
tillsammans med en årsavgift (för 2020) storlek 100:-
till vår kassör
bengt.tedenmyr@tedek.se
plusgiro 26 20 65 - 6
Bengt Tedenmyr, Kastargränd 3, 178 36 Ekerö

Då får du till att börja med login-koden till en medlemslista med kontaktadresser,
och sedan håller vi kontakten, informerar, träffas ...
(Årsavgift är nu återinförd - men återbetalas
som "rabatt" vid årsmötesmiddagen ...
)
.............................................................

Adresslista till VänRankorna
Medlemmar som gett samtycke till registrering
enligt GDPR finns i registret.


Stöd vår registerhållare - anmäl adressändringar
till Bengt T.!


*) Denna sida reviderades senast 2020-05-18
Info-Resurs Anders Selander
träffa oss på Facebook !

_________________________

RX Syd-veteraner
planerar att "tura" på Sundet
i försommar.
Mer info kommer senare.

_________________________

- Har du varit på firmafest, sa du?
- Ja på Xerox ...
- Men Du slutade ju där för mer än 30
sedan!
- OCH ???

_________________________